Kalendář Eurocentra

Po Út St Čt So Ne
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Mapa Eurocenter


eurolisty

Novinky z Euroskopu

16.10.2015

Ve spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj Eurocentrum Liberec připravuje na podzim tohoto roku sérii seminářů Dotace pro obce ke konkrétním výzvám vyhlášeným v Integrovaném regionálním operačním programu. Co se na nich dozvíte a pro koho jsou určené?

V souvislosti s vyhlašováním výzev do Integrovaného regionálního operačního programu je na území NUTS 2 Severovýchod plánována série seminářů, jejichž cílem je seznámit potenciální žadatele jednak se základními pravidly a zaměřením dané výzvy, jednak s konkrétními kroky administrace projektové žádosti předcházejícími vydání právního aktu.

Termíny seminářů v regionu NUTS 2 Severovýchod, resp. v krajích, které tento NUTS 2 tvoří, jsou pro rok 2015 následující:

 

 • ÚT 27. 10. 2015 Hradec Králové (pro NUTS 2 Severovýchod). Registrace na seminář probíhá zde.
 • ČT 19. 11. 2015 Hradec Králové (pro NUTS 2 Severovýchod)
 • ST 16. 12. 2015 Hradec Králové (pro Královéhradecký kraj)
 • ČT 17. 12. 2015 Pardubice (pro Pardubický kraj)
 • PÁ 18. 12. 2015 Liberec (pro Liberecký kraj)


Semináře jsou určeny primárně potenciálním žadatelům, na které jsou zaměřeny výzvy, které budou na seminářích probírány. Před rozhodnutím o registraci na daný seminář zájemce prosíme o prostudování následujícího plánovaného zaměření výše uvedených seminářů.

 • Seminář 27. 10. 2015 bude zaměřen na představení již vyhlášených výzev, a to k výzvám č. 3 Regulační plány, k výzvě č. 4. Aktivity vedoucí k úplnému elektronickému podání a k výzvě č. 9 Územní studie.

Žádat v rámci výzev týkajících se dokumentů územního rozvoje mohou pouze obce s rozšířenou působností. V případě výzvy na úplné elektronické podání se vzhledem k podmínkám této výzvy očekávají zejména projekty organizačních složek státu, jejich příspěvkových organizací, státních organizací a státních podniků (pokud by se teoreticky hovořilo o projektech v území kraje resp. obce, muselo by se jednat o řešení problematiky podání pouze v samostatné působnosti; minimální výše celkových způsobilých výdajů včetně DPH je stanovena na 3 mil. Kč).
Tento seminář je tedy primárně určen zástupcům obcí s rozšířenou působností, případně zástupcům krajů a obcí, pokud by plánovaly projekt zaměřený na aktivity vedoucí k úplnému elektronickému podání za výše uvedených podmínek.

 

 • Seminář 19. 11. 2015 bude zaměřen na výzvu č. 7 Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování a dále na plánované výzvy na sociální podnikání a kyberbezpečnost.

V případě aktivit na deinstitucionalizaci sociálních služeb se musí jednat o „řízený rozpad“ (transformaci) velkých ústavů poskytujících sociální služby tak, aby forma poskytování sociálních služeb umožnila uživateli setrvání v přirozeném prostředí (co nejblíže bydliště) a jeho případné zapojení na trh práce. Podmínkou pro možnost čerpat v rámci této výzvy dotační prostředky, je tedy existence transformačního plánu a dále souhlasné stanovisko subjektu, který vydal strategický plán, komunitní plán nebo krajský střednědobý plán, se kterým musí být projektový záměr v souladu.
Projektové záměry na sociální podnikání musí naplňovat principy sociálního podnikání a na základě Monitorovacím výborem schválených kritérií nemohou být podpořeny záměry směřované do oblasti zemědělské prvovýroby a do komerčních turistických zařízení, jako jsou volnočasová zařízení, lázeňské provozy, ubytovací a stravovací zařízení. Co se týče výzvy na kyberbezpečnost, primárně se opět počítá s projekty organizačních složek státu, jejich příspěvkových organizací, státních organizací a státních podniků.

 • Prosincové semináře by měly být zaměřeny na plánované výzvy týkající se revitalizace vybraných památek a infrastrukturu pro předškolní vzdělávání.

V případě památek jsou podporovány pouze národní kulturní památky a památky UNESCO a dále památky zapsané k 1. 1. 2014 na indikativních seznamech k těmto kategoriím.

Projektové záměry týkající se předškolního vzdělávání musí spočívat v rozšíření stávající kapacity daného zařízení, a to na základě objektivního prokázání potřebnosti tohoto rozšíření (demografická analýza, přehled o počtu odmítnutých dětí z kapacitních důvodů,…).

V případě potřeby konzultace, zda je daný seminář určen pro Vás resp. pro Vᚠprojektový záměr, se prosím obracejte na následující kontaktní body krajských pracoviš Centra pro regionální rozvoj České republiky:

 • Královéhradecký kraj: Ing. Michaela Brožová, tel. 735 157 809, e-mail: brozova@crr.cz
 • Pardubický kraj: Ing. Markéta Kupcová, tel. 735 157 810, e-mail: kupcova@crr.cz
 • Liberecký kraj: Ing. Romana Valentová, tel. 731 607 725, e-mail: valentova@crr.cz

Výše uvedené informace se týkají seminářů organizovaných v území, žadatelé mají jako alternativní možnost navštívit sérii centrálně organizovaných seminářů, na kterých bude podávána obsahově totožná informace k vyhlášeným výzvám a které se uskuteční v Praze, a to v následujících termínech:

 • 20. 10. 2015 seminář k výzvě č. 3 a k výzvě č. 9 (regulační plány a územní studie)
 • 5. 11. 2015 seminář k výzvě č. 7 (deinstitucionalizace sociálních služeb)
 • 10. 11. 2015 seminář k plánované výzvě č. 10 a 11 (sociální podnikání)
 • 12. 11. 2015 seminář k plánované výzvě č. 12 (kyberbezpečnost)
 • 3. 12. 2015 seminář k plánované výzvě č. 13 (revitalizace vybraných památek)
 • 8. 12. 2015 seminář k plánované výzvě č. 14 (infrastruktura pro předškolní vzdělávání)

Podrobnější informace o centrálních seminářích naleznete na webových stránkách Integrovaného regionálního operačního programu v sekci Aktuality a dále v rámci zobrazeného kalendáře akcí: http://dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Uvodni-strana. Více informací rovněž naleznete na webových stránkách www.crr.cz a v sekci AKCE.

VLADA MMR Euroskop.cz NK EPO Evropa Jsi Ty