Kalendář Eurocentra

Po Út St Čt So Ne
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Mapa Eurocenter


eurolisty

Novinky z Euroskopu

Evropská jazyková cena Label

22.02.2016

Dům zahraniční spolupráce vyhlašuje další ročník soutěže o Evropskou jazykovou cenu Label. Přihlásit můžete jakýkoli projekt z oblasti jazykového vzdělávání, který splňuje alespoň jednu z priorit pro rok 2016 a přináší do jazykové výuky něco nového. Ocenění může získat jakákoli instituce působící v oblasti jazykového vzdělávání.

Evropská jazyková cena Label vznikla jako iniciativa vycházející z dokumentu vydaného Evropskou komisí v roce 1995 - „White Paper: Teaching and Learning towards the learning society", ve kterém si EU vytyčila za cíl napomoci občanům členských zemí ovládnout kromě mateřštiny minimálně další dva cizí jazyky. Tradice udělování Evropské jazykové ceny Label v tuzemsku začala koncem roku 2001, kdy byla Česká republika spolu s dalšími kandidátskými zeměmi přizvána, aby se podílela na tomto programu. Poprvé byly ceny uděleny v roce 2002.

Cílem Evropské jazykové ceny Label je podporovat kvalitní inovační projekty z oblasti jazykového vzdělávání a prostřednictvím tohoto ocenění zajistit jejich větší publicitu, inspirovat další učitele k přejímání těchto aktivit ve výuce jazyků, pomoci jim zařadit nové inovativní prvky do jazykové výuky a celkově zvýšit zájem o oblast jazykového vzdělávání. Každoročně jsou oceňovány výjimečné projekty v oblasti vzdělávání.

V současném roce 2016 byly na základě doporučení Evropské komise vytyčeny tyto 4 priority:

  1. Vícejazyčné školy a třídy – rozmanitost ve školách je pozitivum

  2. Společnost podporující jazyky – informální výuka jazyků

  3. Výuka jazyků pro všechny

  4. Jazyková výuka v raném školním věku (5-8 let)

 

Deadline pro podávání přihlášek je stanoven na 15. 3. 2016!

Dalši informace se dozvíte na oficiálních stránkách:

http://www.naerasmusplus.cz/cz/reformy-a-systemy-vzdelavani-label/

VLADA MMR Euroskop.cz NK EPO Evropa Jsi Ty