Kalendář Eurocentra

Po Út St Čt So Ne
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Mapa Eurocenter


eurolisty

Novinky z Euroskopu

Příprava na výběrová řízení do institucí Evropské unie

15.04.2020

Kvalitní příprava na jednotlivé fáze výběrového řízení je důležitým předpokladem konečného úspěchu.

Úřad EPSO zodpovídá za výběr potenciálních zaměstnanců všech orgánů a agentur Evropské unie 

 • Evropský parlament
 • Rada
 • Evropská komise
 • Soudní dvůr
 • Účetní dvůr
 • Evropská služba pro vnější činnost
 • Hospodářský a sociální výbor
 • Výbor regionů
 • Evropský inspektor ochrany údajů 
 • Evropský veřejný ochránce práv

 

Všechny tyto orgány nabírají zaměstnance právě z řad úspěšných uchazečů, kteří prošli výběrovým řízením Úřadu EPSO. Uchazečům skýtají možnost vyzkoušet během celoživotní kariéry řadu různých pracovních příležitostí, možnost pracovat v zahraničí a v neposlední řadě motivující práci, která má dopad na životy milionů občanů v celé EU.

V posledních letech se výběrové řízení namísto testování znalostí soustřeďuje více na simulace každodenních situací a ověřuje tak komplexně obecné předpoklady uchazečů. Zaměřuje se na testování schopností, které jsou nejdůležitější pro správný výkon práce evropského úředníka.

Výběrové řízení do institucí EU je několikakolové. V zásadě se lze přihlásit do:

 1. všeobecného výběrového řízení (podmínkou VŠ vzdělání, nevyžaduje se praxe)
 2. specializovaných výběrových řízení (podmínkou VŠ vzdělání často odpovídajícího zaměření a min. 3 resp. 6 let relevantní praxe)

Úspěšní uchazeči o práci v EU jsou následně zařazeni na tzv. rezervní seznam („reserve list“), z kterého si instituce EU vybírají nové úředníky.  

Rezervní seznam všeobecného výběrového řízení je platný zhruba 1 rok, rezervní seznam specializovaných výběrových řízení zhruba 2-3 roky (dokud nejsou nahrazeny odpovídajícími novými rezervními seznamy) a doporučuje se být v hledání místa aktivní.

Výběrové řízení EPSO obsahuje testy

 

 • slovního
 • číselného
 • abstraktního uvažování
 • test chování v pracovních situacích (testy CBT)
 • test e-tray
 • testování v hodnotícím centru („Assessment Centre“ – AC)

 

Testování v hodnotícím centru zahrnuje většinou

 

 • případovou studii
 • ústní prezentaci
 • strukturovaný pohovor na základě schopností
 • vyjednávání ve skupině
 • motivační pohovor

 

Je potřeba se seznámit s průběhem výběrového řízení, s jeho obsahem a psychicky se na něj připravit. Proto doporučujeme velmi pečlivě prostudovat dostupné materiály a připravit se podle následujících pravidel:

 • důkladně a pečlivě pročíst oznámení o vyhlášení výběrového řízení v Úředním Věstníku, a rovněž tak případně další popis výběrového řízení na stránkách EPSO. Odkaz na Úřední věstník naleznete na stránkách EPSO u informace o vyhlášených výběrových řízení či na stránkách EUR-Lex ;
 • velmi dobře se seznámit s materiálem Příručka pro kandidáty na otevřená výběrová řízení EU, který byl zveřejněn v Úředním věstníku EU č. C 184 A;
 • zkusit vypracovat ukázkové testy výběrového řízení, případně se snažit procvičit v dalších možnostech testování logického uvažování, situačních testů na pracovišti a verbálně-numerických testech, které jsou k nalezení na internetu. V některých bruselských knihkupectvích lze zakoupit brožury s ukázkami testů.

Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Odbor vzdělávání a Diplomatické akademie, pořádá ve spolupráci se zahraničními lektory zdarma školení k jednotlivým kolům výběrového řízení do institucí EU. O školeních informuje na příslušných webových stránkách. Školení jsou pořádána zvl᚝ k testům CBT i k testování v hodnotícím centru.

Mezi testované schopnosti patří i odolnost vůči stresu, schopnost stanovit si priority a schopnost dosahovat stanovených cílů. Tyto schopnosti jsou testovány jak v rámci jednotlivých testů CBT a testu e-Tray, tak i při jednotlivých testech v hodnotícím centru.

 1. CBT probíhají v každém členském státě EU a i v dalších městech světa (New York, Toronto, Sydney, Peking, Tokyo, Ženeva), takže není nutné cestovat do Bruselu.
 • Testování trvá cca 3 hodiny s jednou 10minutovou přestávkou.
 • Do testovací místnosti není povoleno cokoliv vnášet, ani potraviny či nápoje.
 • Uchazeči obdrží tužku, gumu, poznámkovou tabulku na psaní a kalkulačku. Doporučujeme využít přestávky a neodcházet během testování.
 • Testy jsou časově přísně ohraničené a je nutno pracovat velmi rychle                        
 1. Testování v hodnotícím středisku (Assessment Centre) probíhá pouze v Bruselu.
 • Doporučujeme dostavit se do Bruselu den předem a v klidu přespat v ubytovacím zařízení.
 • Test
 • ování v hodnotícím středisku trvá většinou celý den a je velice náročné nejen svým obsahem, ale i mírou stresu a potřebného soustředění.
 • Uchazeči při tomto testování plní úkoly, které simulují určitý pracovní proces a ve kterých vždy 2 hodnotitelé sledují výkon uchazeče.
 • Každý uchazeč má během celého dne 2x příležitost prokázat každou z osmi testovaných schopností.
 • Popis úkolů v hodnotícím středisku naleznete zde.

Užitečné odkazy k přípravě:

 

VLADA MMR Euroskop.cz NK EPO Evropa Jsi Ty