Notice: session_start(): ps_files_cleanup_dir: opendir(/var/www/euroskopcz/session) failed: Permission denied (13) in /var/www/euroskopcz/web/euroskop.cz/www/public/admin/cfg/libs/session.inc.php on line 16
Eurocentra - MS

Kalendář Eurocentra

Po Út St Čt So Ne
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Mapa Eurocenter


eurolisty

Novinky z Euroskopu

Rok 2021 je Evropským rokem železnice!

18.01.2021

Evropská unie se rozhodla jmenovat rok 2021 Evropským rokem železnice. Chce tím podpořit využívání vlaků jako bezpečného a udržitelného způsobu dopravy.

Dne 15. prosince schválil Evropský parlament návrh Komise na vyhlášení roku 2021 Evropským rokem železnice. Jedná se o jeden z kroků na podporu ekologicky šetrných druhů dopravy a dosažení klimatické neutrality do roku 2050. Tento cíl zakotvuje Zelená dohoda pro Evropu.

K podpoře železniční dopravy v celé EU je naplánována celá řada aktivit, které mají motivovat a povzbudit jednotlivce i firmy k jejímu většímu využívání.

Udržitelná a bezpečná doprava

Doprava tvoří 25 % emisí skleníkových plynů v EU. Železnice se však na tomto čísle podílí pouze 0,4 %. Důvodem je skutečnost, že většina vlaků využívá elektřinu - jedná se tak o jediný druh dopravy, který od roku 1990 výrazně snížil své emise. Může tak zastávat významnou roli v udržitelném cestovním ruchu.

Díky nízkému počtu nehod je železnice také nejbezpečnějším způsobem pozemní dopravy. Nehodami na železnici je způsobeno pouze 0,1 smrtelných úrazů v přepočtu na miliardu cestujících na kilometr. U nehod autobusů dosahuje toto číslo hodnoty 0,23, u autonehod je to 2,7 a u nehod na motorce dokonce 38. Jedná se o údaje z let 2011–2015. V roce 2018 Parlament schválil také nová opatření k posílení práv cestujících v železniční přepravě.

Železnice spojuje odlehlé oblasti a zajišuje vnitřní a přeshraniční soudržnost evropských regionů. Vlaky ale cestuje pouze 7 % cestujících a 11 % zboží. Mezi některé z problémů patří například zastaralá infrastruktura, zastaralé obchodní modely či vysoké náklady na údržbu. Pokud chce EU vytvořit společný železniční prostor, bude třeba tyto překážky nejprve překonat. 

Silniční doprava přepravuje až 75 % vnitrozemské nákladní dopravy: její významná část by se tak měla přesunout na železnici a vnitrozemské vodní cesty, které jsou podstatně udržitelnějším způsobem dopravy, což by pomohlo snížit emise. Na to jsou však zapotřebí značné investice a implementace transevropské dopravní sítě (TEN-T).

Železnice během pandemie koronaviru

Krize koronaviru ukázala, že železnice je schopná zajistit během nouzové situace rychlou přepravu základního zboží, jakou jsou potraviny, léky nebo palivo.

Ačkoliv pandemie tento sektor významně zasáhla a počet cestujících v důsledku omezení cestování výrazně poklesl, bude hrát železniční doprava důležitou roli při udržitelném zotavení a obnově hospodářství po koronovarirové krizi.

Proč je Evropským rokem železnice zrovna rok 2021?

Rok 2021 je pro železniční politiku EU zásadní z toho důvodu, že jde o první celý rok, kdy budou uplatňována pravidla čtvrtého železničního balíčku. Jeho cílem je vytvoření plně integrovaného evropského železničního prostoru, odstranění zbývajících institucionálních, právních a technických překážek a podpora hospodářského růstu. 

VLADA MMR Euroskop.cz NK EPO Evropa Jsi Ty