Kalendář Eurocentra

Po Út St Čt So Ne
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Mapa Eurocenter


eurolisty

Novinky z Euroskopu

Mládež se nerada nudí a chce být aktivní, říká vedoucí certifikovaného Íčka

(rozhovor Evropa v nás – s vedoucím ICM UH Josefem Pavelou)

Evropská unie, práce a studium v zahraničí, cizí jazyky, euro - to jsou jen některá témata, o  která se mladí lidé ve Zlínském kraji zajímají nejvíce. Již dávno neplatí, že se mládež aktivně nezapojuje do dění kolem sebe a pouze pasivně přijímá danou realitu. Mládež 21. století je aktivní a dychtivá po aktuálních informacích. A právě toto spojení zapříčinilo spolupráci mezi Eurocentrem Zlín a Informačním centrem pro mládež v Uherském Hradišti.

Informační centrum pro mládež v Uherském Hradišti vzniklo v roce 2001. Můžete nám, prosím, přiblížit koncept tohoto centra?  

Informační centrum pro mládež,je pracoviště, které poskytuje mladým lidem   a pracovníkům   s mládeží bezplatné informace z těchto oblastí: vzdělávání v ČR a v zahraničí, cestování, volný čas, sociálně - patologické jevy, občan a společnost, mládež v EU a další. Informace sbíráme, třídíme, aktualizujeme a rozšiřujeme tak, aby byly dětem a mládeži srozumitelné, přístupné a mohli je využít ve svém životě. Informace jsou dětem a mládeži podávány formou přiměřenou jejich věku v příjemném prostředí bez psychických a jiných bariér. Mladí klienti tak získávají prostor, kde se cítí příjemně a kam se mohou v případě nesnází či hledání informací bez obav obrátit.

Kromě již zmíněné nabídky informací pořádáme nebo spolupořádáme nejrůznější akce pro širokou veřejnost, vydáváme kulturní měsíčník Íčko obsahující informace o akcích pro děti     a mládež konaných na Uherskohradišťsku, jednou ročně pak mezi studenty zdarma distribuujeme námi vydanou brožuru Průvodce studenta Uherským Hradištěm a okolím, kde studenti naleznou spoustu praktických informací nejen o našem městě.

Od září 2003 patříme také mezi provozovatele evropské informační sítě pro mládež zvané Eurodesk. Po celé České republice funguje na čtyřicet Informačních center pro mládež. Hradišťské „Íčko" navíc splnilo požadavky Národního kodexu standardů kvality poskytovaných služeb a jsme tak oprávněni užívat známku kvality „ICM certifikované MŠMT", což nás řadí do jakési TOP kategorie.

  

Která témata jsou mládeží ve Zlínském kraji nejvíce vyhledávána?

 

Dnešní doba nabízí možnost svobodnějšího cestování a mládež toho ráda využívá. Příjemné cestování po cizích zemích lze však s pojit i s něčím užitečným, proto se na nás asi nejvíce obracejí s dotazy na možnosti práce a studia v zahraničí. Frekventovaným tématem jsou také výměnné pobyty mládeže nebo záležitosti spojené s dobrovolnictvím. Vždy se našim „klientům" snažíme poskytnout maximum informací, ale v případě složitějších dotazů odkazujeme klienty přímo na specializovanější instituce. Například v případě evropských záležitostí je to EC Zlín, se kterým některé věci konzultujeme nebo tam klienty přímo odkazujeme.

Na dalším místě zájmu jsou nejrůznější volnočasové aktivity, koncerty, víkendové akce. Mládež se nerada nudí a chce být aktivní.

  

Společně s Eurocentrem Zlín jste zorganizovali projekt Dobrovolnictví aneb nebojte se přidat. Láká Vás představa dobrovolníka v cizí zemi?

 

Zmiňovaný projekt měl podle ohlasu zúčastněných studentů úspěch. Dokládá to i spousta dotazů, se kterými se studenti obraceli na přednášející i po skončení oficiálního programu. Může nás těšit, že i dnes se najdou lidé, kteří jsou ochotni vyvíjet nějakou činnost ve prospěch druhých bez nároku na finanční odměnu.

Já sám bych nyní spíše uvažoval o dobrovolnictví pouze v rámci ČR, nejsem v situaci, kdy bych si mohl dovolit vycestovat na delší dobu do zahraničí. Kdybych si ale mohl vybrat, volil bych Norsko, Švédsko, Island. Pracovat třeba v nějakém národním parku, to by byla paráda...

  

Chystáte s Eurocentrem Zlín další zajímavé akce?

 

V posledním roce je Eurocentum Zlín naším tradičním partnerem a v započaté spolupráci hodláme i nadále pokračovat. Již v měsíci září nás čekají dvě společné akce. Nejdříve je to Evropská noc vědců, kterou letos budeme v Uherském Hradišti pořádat poprvé. EC Zlín pro nás zajišťuje jistě velmi zajímavou besedu (nejen) pro studenty o  Evropském globálním navigačním družicovém systému Galileo. O několik dní  později se pak ve Zlíně koná Evropský den jazyků, na který nás EC Zlín přizvalo. No a co bude příští rok, to se teprve uvidí, ale za ICM mohu říct, že spolupráci s EC Zlín uvítáme.

 

Oba projekty zní velmi zajímavě. Jaké konkrétní dopady budou mít na mládež ve Zlínském kraji?

 

Cílem Evropské noci vědců  je bořit mýty o vědcích coby podivínech a představit je jako „obyčejné lidi". Vědci v tento jeden večer v roce představují veřejnosti svoji práci v netradičním světle, účastní se kulturních produkcí, spolu s návštěvníky provádějí zábavné pokusy a pozorování apod. Kromě EC Zlín je naším partnerem Univerzita Tomáše Bati, konkrétně Fakulta logistiky a krizového řízení, která sídlí v Uherském Hradišti. Touto spoluprací chceme pomoci k propagaci této poměrně mladé školy, představit zájemcům moderní vědecká pracoviště a zasadit se tak o rozvoj vysokého školství v regionu.

Aktivity organizované po celé Evropě v rámci Evropského dne jazyků by zase měly vybízet ke studiu jazyků, ukázat jejich rozmanitost. Vždyť v Evropě se hovoří 23 úředními jazyky, více než 60 regionálními či menšinovými jazyky původních komunit, a to nepočítám jazyky, jimiž mluví občané pocházející z jiných zemí a světadílů. To už je opravdu nezměrné bohatství.

 

Někteří možná díky tomuto článku slyší o ICM  poprvé. Říká se, že nikdy není pozdě, tak neváhejte a nebojte se nás kontaktovat. Poradíme, kam zajít o víkendu, pokusíme se vám poradit s brigádou, pomůžeme najít nejlepší prostředek proti rýmě, zaženeme nudu. Pracovníci ICM jsou připraveni zodpověď téměř všechny vaše všetečné dotazy.

  

Bližší informace o akcích Galileo - Evropská noc vědců (23. září 2011) a Evropský den jazyků 2011 (27. září 2011)  uvedeme na našich internetových a facebook stránkách.

VLADA MMR Euroskop.cz NK EPO Evropa Jsi Ty