Kalendář Eurocentra

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Mapa Eurocenter


eurolisty

Novinky z Euroskopu

Kalendář akcí

Název akce Speak-dating: Teď a tady mluvíme všichni dohromady
Datum 24.04.2019 11:00 - 13:00
Typ akce Ostatní
Místo akce Liberecký kraj / Liberec / Univerzitní náměstí 1410/1, Liberec
Popis akceTechnická univerzita v Liberci, Eurocentrum Liberec a Dům zahraniční spolupráce Vás zvou na akci s názvem „Speak-dating: Teď a tady mluvíme všichni dohromady“.

(For english below) 

Jedná se o jednoduchou aktivitu, která slouží k propojení českých a zahraničních studentů. Přijďte si na pár minut popovídat se studenty ze zahraničí, kteří na Technické univerzitě v Liberci studují, a seznamte se s jejich jazykem, kulturou a příběhem. Vyberte si sami, kdo Vám je sympatický a o jakém státu se chcete dozvědět více. Jednoduše si přisedněte a pár minut popovídejte! 

 

Cílem je ukázat jedno z největších pozitiv studia na univerzitách v EU, a tím je podpora setkávání různých kultur z celého světa, čímž se vytváří přátelství, poskytují příležitosti a navazují nové kontakty.
Na místě budou také připraveny informační materiály k možnostem studia, práce, cestování v EU i mimo ní a o dalších výhodách, které Evropská unie v ČR nabízí. Akce je pořádaná v rámci Evropského týdne mládeže, jehož motto v roce 2019 zní „Demokracie a já“. Připraven bude také diskuzní koutek a zajímavé soutěže k blížícímu se 15. výročí ČR v EU, k volbám do Evropského parlamentu a k oslavám Dne Evropy v květnu 2019.

 

EN:

Technical University in Liberec, Eurocentrum Liberec and Dům zahraniční spolupráce would like to invite you to the event called “Speak-dating: Here and now we are all talking together”.

 

The activity is easy and it is settled to connect foreign students with Czech students. Come to chat with students from various foreign countries, who are studying in Technical University and discover their language, culture and their story. You can choose, who seems nice to you and about which country you would like to know more. Simply sit at the table and talk for a few minutes spontaneously.

 

Target of this event is to show one of the biggest positives of studying in universities of EU – support of the cross-cultural meetings from all over the world. By this, friendships are made, opportunities are offered and new partnerships are built.

 

At the place, there will be prepared information materials about opportunities of studying abroad, working abroad, travelling across EU or outside EU and about more advantages that EU is offering. The event is held under the European Youth Week, which has a motto for 2019: “Democracy and me”. Discussion corner and interesting contests will be also prepared for you with the context of forthcoming 15th anniversary of Czechia being part of EU, elections to European parliament and celebrations of The Europe Day happening in May 2019.

 

VLADA MMR Euroskop.cz NK EPO Evropa Jsi Ty